DOEL WERKGROEP

 

 

- Draagvlak creëren.

 

- Leefbaarheid bevorderen.

 

- Samen met bewoners activiteiten opzetten.

 

WELKOM!

 

 

U bent aangekomen op de website van de bewonerswerkgroep De grasmus en omgeving.

 

Plezierig wonen is meer dan alleen een fijn huis. Ook de woonomgeving draagt daar aan bij. Een schoon en veilige buurt, voldoende groen en een goede verstandhouding met de buren komen de leefbaarheid van uw wijk ten goede.

 

De werkgroep levert ideeën en standpunten die bij inspraak of in contact met gemeente of andere instanties naar voren gebracht worden.

De bewonerswerkgroep wil u via deze site op de hoogte houden van alle zaken die in onze wijk spelen.

 

We zien uw ideeën en suggesties graag tegemoet!

 

 

Vriendelijke groet,

De bewonerswerkgroep.